Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Görevleri

4708 sayılı Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak Yapı Denetiminin gerçekleştirilmesi ve yapı güvenliğinin sağlanması, ancak Yapı Denetim Kuruluşlarının da yerinde etkin olarak denetlenmesiyle mümkün görüldüğünden, Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından 21.07.2006 tarihli yazısı ile Yapı Denetim Kuruluşlarının büro ve şantiye olmak üzere denetlenmesine yönelik görev Müdürlüğümüze verilmiştir.

        

İlimizde Yapı Denetim Kurumlarının görev yaptığı YIBF’na ilişkin  büro ve şantiyelerinin denetlenmesi işi ve bu işlemlerin Bakanlığımıza periyodik olarak iletilmesi görevi yürütülmektedir. (Bu görevlendirmede Müdürlüğümüzde çalışan inşaat mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları, çevre mühendisi, elektrik mühendisleri, inşaat teknikerleri Bakanlığımızca görevlendirilmiş bulunmaktadır.)

 

         Müdürlüğümüzce her yapı denetim firmasının denetlenmesi sağlanacak şekilde her biri üç teknik elemandan oluşan ekipler oluşturulmuş olup, denetim faaliyetleri bu ekipler tarafından büro ve şantiye denetimi şeklinde yapılmaktadır. Bu denetimler, takip çizelgelerine esas olacak denetim föylerinde belirtilen hususlar çerçevesinde büro ve şantiye denetimi olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.

 

 

Yapı Denetim hizmet sözleşmelerinin fesih işlemleri, yapı denetime ilişkin şikayetler yerinde yapılan incelemelere tabi olmakta, İlgili idarelerin ve diğer müracaatçıların görüş taleplerine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen aksaklıklar raporlanarak Bakanlığımıza ( Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) iletilmektedir.