Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
ÇED YÖNETMELİĞİ MUAFİYET BAŞVURUSU

 ÇED YÖNETMELİĞİ MUAFİYET BAŞVURUSU

 

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer almayan ve herhangi bir surette bu durumunu belgelemek isteyenlerin İl Müdürlüğümüze yapacağı muafiyet başvurusu için aşağıda belirtilen hususlar yerine getirilmelidir.

 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçe içeriği ve/veya eklerinde;

 

- Projenin Adı, İli ve Mevkii

- Projenin Sektörü

- Proje Sahibi ve Adresi

- Projenin Koordinat Bilgileri

- Proje Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

- Projenin Kapasitesi ve Proje Özeti

- Projenin muafiyet kapsamını belgeleyecek varsa, resmi kurum belgeleri yer almalıdır.    

- Muafiyet talebinin gerekçesi açık yazılmalıdır.

 

PROJE ÇED YÖNETMELİĞİ EK-1 VE EK-2 LİSTELERİNDE YER ALIYOR VE EŞİK DEĞERİN ALTINDA İSE:

 

Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan dilekçe kapsamında başvuru incelenecek ve başvuru sahibine posta ile “geçici referans numarası” ve erişim kod numarası (pnr)” gönderilecektir.

 

Proje sahibinin bu kodlarla http://eced.csb.gov.tr internet sayfasındaki “muafiyet başvuru takip” modülünden projeye dair bilgi ve belgeleri yüklemesi sonucunda başvuru değerlendirilecektir.

 

Başvurunun uygun olması durumunda muafiyet yazısı proje sahibine posta ile gönderilecek, aynı zamanda sisteme de elektronik olarak yüklenecektir. Başvurunun uygun olmaması durumunda ise aynı yol ile iade edilecektir.

PROJE ÇED YÖNETMELİĞİ EK-1 VE EK-2 LİSTELERİNDE YER ALMIYOR İSE:

 

Başvuru yukarıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır. İl Müdürlüğümüzce  yapılacak değerlendirme sonunda  başvurunun uygun olması durumunda oluşturulacak muafiyet yazısı proje sahibine posta ile  gönderilecektir.