Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
21.12.2016/93 SAYILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI

                                                                   

                                                      İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI

 

KARAR TARİHİ : 21.12.2016
KARAR NO : 2016/93

    İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 21.12.2016 Çarşamba günü ve saat 11:00’ de Vali Yardımcısı Fikret ZAMAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 7. maddesine (d) bendine göre, İlimiz genelinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde (sterilize işlemine tabi tutularak) uygulanacak ücretin 2017 yılı süresince;

a) İlimiz geneli itibariyle (tüm yerleşim birimleri dahil) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’de yer alan A, B ve C gruplarında (Listenin B/10 sırasında yer alan Diyaliz Merkezleri hariç) sağlık kuruluşları için 3,00-TL (KDV dahil) olarak uygulanmasına,
b) İlimiz dahilindeki tüm Diyaliz Merkezleri (Yönetmelik Ek-1 B/10) için 2,50-TL (KDV dahil) olarak uygulanmasına,

2- Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 7.b) kapsamında; Çorum Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin katılımı ile kurulan, 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çorum İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği (halen; Çorum Belediyeler Çevre Birliği) tarafından Çorum İli merkezinde kurulmaya devam eden Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine ilçelerden getirilecek katı atıkların, belirlenmiş merkezlerde (Sungurlu, Osmancık, Alaca ve İskilip) toplanması için dosyasında belirlenen yerlerde transfer (ara depolama) istasyonlarının kurulmasına ve işletilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.