Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürü

            

                                                                                         Nebil SUVACI

                                                                   Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürü