Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
25.12.2012/86 SAYILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
 
KARAR TARİHİ : 25.12.2012
KARAR NO : 2012/86
 
İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 25.12.2012 tarihinde Vali Yrd. H. Osman EBİLOĞLU Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
MADDE 1: TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETİ
 
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Atık Bertarafında Mali Yükümlülük Başlıklı 23. Maddesi gereğince 2013 yılı için İlimizde, tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin;
      -İl genelinde; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-1 ‘de bulunan faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları listesinin a, b ve c maddelerinde belirtilen sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilize edilmesi için; 2.00-TL/Kg (K.D.V Dahil) olarak belirlenmesine,
      -İlçe ve Beldelerden tıbbi atıkların ayda en az 2 seferden az olmamak üzere toplanmasına ve taşınmasına,
     -Bu hizmet bedellerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmasına,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
 
 
H. Osman EBİLOĞLU
Vali Yardımcısı
MÇK Başkan V.
 
 
 
Mehmet GÜR
İl Jandarma Komutanlığı
Asayiş Şb. Md.
 
 
 
Uğur GÜN
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emn. Md. Yrd.
 
Seyitahmet SANCAK
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İl Müdür V.
 
Sevinç ÖZKOÇ
Defterdarlık
Milli Emlak Md. Yrd.
 
İsmail GÜNGÖR
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Md. Yrd.
 
Veysel GÜNEY
Çorum Belediye Başkanlığı
Temizlik İşleri Müdürü
 
İsmail ARAN
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Md. Yrd.
 
Erkal GEDİKLİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.
Hayv. Sağ. Şube Md.
 
Mustafa ÇEŞMECİ
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Çevr ve Çalışma Sağ. Br.
 
Osman DUMAN
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Çevre Kor. Ve Kont. Md.
 
Süleyman ALIÇ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Md.
Şube Müdürü
 
Fikret YILDIRIM
Ticaret İl Müdürlüğü
İl Müdür V.
 
Ramazan YÜRÜK
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Şube Müdürü
 
Zekerya DELİCE
Orman ve Su İşleri Şb. Md.
Mühendis
 
Ertan DURSUN
Çalık Yedaş İl Koor.
İl Dağıtım Md.
 
Malik BATTAL
Ticaret ve Sanayi Odası Başk.
Yönetim Kurulu Üyesi