Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Görevleri

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Müdürlük  için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,  mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım  hizmetlerini yapmak, Sosyal tesislerin (Misafirhane,lojman) yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

Personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, Müdürün direktif emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,