Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü

               

              

                                                                                       M. Kemal DURAN 

                                                             Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü