Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM  YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE GRUBU BAŞVURU BELGELERİ  (GERÇEK/TÜZEL KİŞİ)

BAŞVURU EVRAKLARI

1-A)YAMBİSTE KAYITLI YETKİ BELGE NUMARASI OLUPTA,MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİNE KAYIT OLACAKLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ(ÖRNEK-1)

B) YAMBİSTE KAYITLI YETKİ BELGE NUMARASI OLMAYIP İLK DEFA, MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİNE KAYIT OLACAKLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (ÖRNEK-2)

2-NOTER ONAYLI ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİ

3-BAŞVURU FORMU (EK-1- ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM ADINA YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN İMZALI)

4- ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUMU OLUŞTURAN GERÇEK KİŞİLER İÇİN, TİCARET VEYA SANAYİ ODASI FAALİYET BELGESİ ASLI (2019 YILINDA ALINMIŞ ASLI) (ESNAF VE SANATKAR ODASI VB.MESLEKİ ODA KAYIT BELGELERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.) İLGİLİ NACE KODLARININ (412001-412002-412003-412004-421101-421301-421302-422202-429103-429901-429902-429904-439910-449915) EN AZ BİR TANESİ FAALİYET BELGESİNİN NACE BÖLÜMÜNE EKLİ OLMASI ZORUNLUDUR.

5- ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUMU OLUŞTURAN TÜZEL KİŞİLER İÇİN, TİCARET SİCİL GAZETESİ KURULUŞ VE ŞİRKET ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN GAZETELERİN (KURULUŞ, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ,MÜDÜR ATAMA, SON HİSSE DEVRİ GAZETELERİNİN ) ASLI VEYA TİCARET SİCİL MÜD. ONAYLI SURETİ

6-ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM ADINA SİCİL DURUM BEYANNAMESİ (EK-5)

7-ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM ADINA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (EK-7)

8-ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM ADINA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE FAALİYET DURUMUNUN AKTİF OLDUĞUNA DAİR BELGE (MÜKELLEFİYET DURUM BELGESİ.)

9- ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUMU OLUŞTURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN HER BİRİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ ( EK-6)

10- ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUMA AİT NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜSÜ (NOTER ONAYLI ASLI OLACAKTIR.)

ÖNEMLİ NOT:

1-“(Değişik: RG-21/9/2019-30895) AYNI VEYA ARDIŞIK GRUPLARDAKİ ORTAK GİRİŞİM DURUMUNDA, ORTAK GİRİŞİMİN BELGE GRUBU, YÜKSEK GRUPTAKİ PİLOT ORTAĞIN VEYA ÜSTLENDİĞİ İŞ KISMI EN FAZLA OLMAK KAYDIYLA KOORDİNATÖR ORTAĞIN BELGE GRUBUNUN BİR ÜSTÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.” BU HÜKÜM GEREĞİNCE YENİ OLUŞACAK ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUMA  AİT BELGE GRUBUNUN ÜCRETİ YATIRILACAKTIR.

2-YAPI MÜTEAHHİTLİĞİNİN ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM ŞEKLİNDE OLMASI HALİNDE, HER BİR ORTAĞIN MÜDÜRLÜKTEN AYRI AYRI YETKİ BELGE NUMARASI (YAMBİS) ALMIŞ OLMASI VE  ORTAK GİRİŞİM /İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUMU  TEŞKİL EDEN ORTAKLARIN AYRI AYRI GRUP TESPİTİ BAŞVURUSU YAPARAK YETKİ BELGE GRUPLARININ BELİRLENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

3-02 ARALIK 2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” DOĞRULTUSUNDA, TÜRK TİCARET KANUNU’NDA TANIMI BULUNAN ŞİRKET TİPLERİ  İÇİN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ GRUP TAYİNİ YAPILACAK OLUP, ORTAKLIKLAR ADINA İŞ VE İŞLEMLER YÖNETMELİĞİN 14. MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASI UYARINCA YÜRÜTÜLECEKTİR.

BU NEDENLE  

1-ADİ ORTAKLIK İÇİN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI VE GRUBU İÇİN YENİ BAŞVURU ALINMAYACAKTIR.

2-ESKİDEN KAYITLI ADİ ORTAKLIKLAR ADINA MEVCUT İŞLERİNİ DEVAM ETTİREBİLMELERİ İÇİN SİSTEMSEL ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.

3-SADECE ORTAK GİRİŞİM, İŞ ORTAKLIĞI/KONSORSİYUM ŞEKLİNDEKİ BAŞVURULARI ALINACAKTIR.