Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Gerekli Belgeler

MÜTEAHHİTLİK YETERLİLİK SİSTEMİ ( Yetki Belge Numarası sorgulama için yambis.csb.gov.tr  adresinden vatandaş girişi bölümünden sorgulanabilir, Yetki Belge Grubu için mys.csb.gov.tr adresinden grup öğrenilebilir. )

ŞİRKET

A,B,C,D,E,F,G,H GRUBU YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI VE GRUP BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi Kayıt Dilekçesi (İlk Defa Başvuru Yapacaklar İçin) ( https://corum.csb.gov.tr  )
 2. Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi Kayıt Dilekçesi (Mevcut Müteahhitlerin Grup Değişikliği için) (https://corum.csb.gov.tr )
 3. Ek-1 Yapı Müteahhitliği Yeki Belge Numarası Başvuru Formu ( https://corum.csb.gov.tr )
 4. Vergi Levhası 
 5. Vergi Dairesi Mükellefiyet Durum Belgesi
 6. Şirket Ortaklarının Kimlik Fotokopileri, Tüzel Ortak var ise Vergi Levhaları                                                                      
 7. Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil, Oda Ortaklık Teyit, Oda Faaliyet Belgeleri (Aslı)                   
 8. T.C. Ticaret Sicil Gazetesi  ( Kuruluş, Unvan Değişikliği, Son Şirket Müdürleri Gösterir Gazeteler Tamamı                  ( Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı Suretleri ))
 9.  Şirket İmza Sirküleri
 10. Ek -2 Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu  (G-mimar ve mühendis başvurusu ile H Grubu başvurusunda istenmez)  
 11. Ek -3 Banka Referans Mektubu (H Grubu başvurusunda istenmez) (% 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu istenmez.) (https://corum.csb.gov.tr )
 12. Ek -4 Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (H Grubu başvurusunda istenmez) 
 13. Ek -5 Sicil Durumu Beyannamesi (https://corum.csb.gov.tr
 14. Ek -6 Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişim var ise Doldurulur)
 15. Ek -7 Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (https://corum.csb.gov.tr )
 16. Tebligata elverişli elektronik posta adresi zorunludur. ( https://basvuru.hs01.kep.tr/online/  adresinden bilgi edinile bilinir.)
 17. Tüm dokümanlara https://corum.csb.gov.tr  adresinden MÜTEAHHİTLİK YETERLİLİK SİSTEMİ başlığı altındaki bölümden ulaşıla bilinmektedir.

GERCEK KİŞİ

A,B,C,D,E,F,G,H, GRUBU YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI VE GRUP BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi Kayıt Dilekçesi (İlk Defa Başvuru Yapacaklar İçin) (https://corum.csb.gov.tr )
 2. Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi Kayıt Dilekçesi (Mevcut Müteahhitlerin Grup Değişikliği için) (https://corum.csb.gov.tr veya https://yambis.csb.gov.tr)
 3. Ek-1 Yapı Müteahhitliği Yeki Belge Numarası Başvuru Formu ( https://corum.csb.gov.tr )
 4. Vergi Levhası 
 5. Vergi Dairesi Mükellefiyet Durum Belgesi
 6. Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil, Oda Faaliyet Belgeleri (Aslı)                   
 7. Geçek Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyanı
 1. Ek -2 Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu  (G-mimar ve mühendis başvurusu ile H Grubu başvurusunda istenmez)
 1. Ek -3 Banka Referans Mektubu (H Grubu başvurusunda istenmez) (% 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu istenmez.) (https://corum.csb.gov.tr )
 2. Ek -4 Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (H Grubu başvurusunda istenmez) 
 3. Ek -5 Sicil Durumu Beyannamesi (https://corum.csb.gov.tr )
 4. Ek -6 Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişim var ise Doldurulur)
 5. Ek -7 Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (https://corum.csb.gov.tr )
 6. Tebligata elverişli elektronik posta adresi zorunludur. ( https://basvuru.hs01.kep.tr/online/ adresinden bilgi edinile bilinir.)
 7. Tüm dokümanlara https://corum.csb.gov.tr  adresinden MÜTEAHHİTLİK YETERLİLİK SİSTEMİ başlığı altındaki bölümden ulaşıla bilinmektedir.

 

GEÇİCİ GRUP

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURU EVRAKLARI

*Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın ( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde )   toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

 1. Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi Kayıt Dilekçesi (https://corum.csb.gov.tr )
 2. Ek-1 Yapı Müteahhitliği Yeki Belge Numarası Başvuru Formu (https://corum.csb.gov.tr )
 3. Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu (https://corum.csb.gov.tr )
 4. Tapu Aslı veya Fotokopisi (Tapu Hisseli İse Diğer Ortakların Noter Onaylı Muvafakatname)
 5. Güncel Tapu Kaydı
 6. Kimlik Fotokopisi
 7. Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.
 8. Geçici grup için başvuru yapacak şirketler Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Belgelesi (Aslı Veya Onaylı Sureti), Vergi Levhası, Şirket İmza Sirküleri,

Notlar:         1-Müteahhitlik yetki belge komisyonu her hafta cuma günü toplanmaktadır. Alınan kararlar takip eden hafta salı günü sisteme işlenmektedir.

                     2-Şirket ve gerçek kişi başvurularında müteahhitlik yeterlilik sistemi kayıt dilekçesi hariç diğer evraklar kapalı zarf içerisinde il müdürlüğümüze sunulacaktır.

                     3-Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019/30702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

                     4- Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Alınacak Banka Kodu İle Gerekli Ücretler Bankaya Yatırılacaktır. (Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numara Kayıt İşlem Ücreti,  Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayin Ücreti, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti )

                      5- Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi işlem ücretleri hakkında https://donersermaye.csb.gov.tr/ adresinden  ve aşağıda özeti çıkarılmış tablodan bilgi edinilebilinir.