Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çorum Valiliği
Çorum Valiliği
GEÇİCİ GRUP YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURU EVRAKLARI
  1. Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi Kayıt Dilekçesi 
  2. Ek-1 Yapı Müteahhitliği Yeki Belge Numarası Başvuru Formu 
  3. Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu 
  4. Tapu Aslı veya Fotokopisi (Tapu Hisseli İse Diğer Ortakların Noter Onaylı Muvafakatname)
  5. Güncel Tapu Kaydı (e-devlet üzerinden ücretsiz alına bilinir)
  6. Kimlik Fotokopisi
  7. Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.
  8. Ödemeler sadece Halk Bankası A.Ş. şubelerine yapılabilir. bankaya gitmeden İl Müdürlüğümüz döner sermayesinden “referans numarasını”almayı unutmayın. (eft ve havale kabül edilmiyor)Dekont aslı dosyada sunulması gerekmektedir.
  9. Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde )   toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

 

 

Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu, Dilekçe ve Başvuru formu Ekler bölümünde bulunmaktadır.